Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
ANA132. Anatomi Dersi Hakkında

Bölümümüz derslerinden ANA 132 Anatomi Dersinin kuralları aşağıdaki gibidir. 

Hacettepe Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği

Madde 22 

 • Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
 • Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz.

Madde 23

 • Ders Başarı notu hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
  • Birinci ara sınavın %30'u
  • İkinci ara sınavın %30'u
  • Genel Sınavın %40

                                 alınarak hesaplanır ve toplamın 50'nin üzerinde olması gerekmektedir. 

 • Genel sınavda en az 50 puan almak zorunludur.
  • 50 puanın altında olan öğrenciler, ağırlıklı ortalamada 50'yi geçmiş olsalar bile, dersten başarılı sayılmazlar. 

Öğrenciler derslerde ve laboratuvarlarda cep telefonlarını kapalı ve uçak modunda tutarak, çantalarına koymak zorundadırlar. 

Ders sorumlu öğretim üyesinin özel notu: Dersler günü gününe çalışılmalıdır. Ders çalışırken cep telefonu uzağa konulmalıdır ve sosyal medyaya girilmemelidir.