Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatri üzerine yapılan çalışmalar 65 yaş ve üstüne uygulanmaktadır. Üniversitemiz Geriatri Bilim Dalı ve Polikliniği ile birlikte birçok disiplinle çalışmalar yürütülmektedir. İnterdisipliner ekiple birlikte düzenli olarak yürütülen hastane vizitlerine katılarak diğer disiplinlerle bilgi alışverişi yapılmaktadır. Ünitemizde hastanede yatan hastalar, ayaktan gelen hastalar, poliklinikte hasta takibi ve ev ziyaretleri yaparak hizmet verilmektedir.

Bireylerin rutinleri, alışkanlıkları, istek-irade ve motivasyon düzeylerine göre, günlük yaşam aktivite düzeyleri, üreticilik aktiviteleri, serbest zaman aktiviteleri ve katılımında bozulmaların olması sebebiyle bu tür durumların düzenlenmesi, korunması veya geliştirilmesi yönünden çalışmalar yapılmaktadır. Nörolojik, ortopedik, psikiyatrik, dâhiliye hastalığı olan geriatrik bireylerle çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Alzheimer, demans, hafif kognitif bozukluğu olan ve çeşitli bilişsel hastalığı olan bireylerle de çalışılmaktadır. Bireylerin ihtiyacı olan ve bireyin isteği göz önünde bulundurularak yani kişi merkezli yaklaşımla anlamlı ve amaçlı aktivitelerle çalışmalar yapılmaktadır. Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, üreticilik aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, yardımcı teknoloji kullanımı ve eğitimi, denge- koordinasyon eğitimi,  duyu eğitimi, düşme değerlendirilmesi ve eğitimi, eklem ve enerji koruma teknikleri, ağrı – yorgunluk ve stresle başa çıkma yöntemleri gibi rehabilitasyon  çalışmaları yapılmaktadır.

Geriatrik bireylerimize ünitemiz aktif olarak ev ziyaretlerini taburculuk öncesi veya poliklinikte takip edilen hastaların ihtiyacına göre planlanmakta ve  uygulanmaktadır. Bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamlar değerlendirilerek bireyin en aktif ve bağımsız şekilde güvenli yaşamasını sağlamak, düşmeleri önlemek ve buna yönelik düzenlemeler yapmak ev programı vererek bireyin aktivitelerle sağlık ve iyi olma halinin devam ettirilmesinin sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

 

Ünite Ekibimiz

Prof. Dr. Mine Uyanık

Dr. Öğr. Üyesi Onur Altuntaş

Uzm. Fzt. Mavi Menekşe Öz

 

 

YENİ ÜNİTEMİZ

 

ÜNİTE DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ