Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Genel Tanıtım

2009 yılında Türkiye’nin ilk ergoterapi lisans bölümü olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde  “ergoterapist” yetiştirmek amacı ile açılmıştır.

Ergoterapist, kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans; kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan,  uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.

Ergoterapist fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışır.

Bölümün eğitim programı hazırlanırken Avrupa Ergoterapi Yükseköğrenim Ağı (ENOTHE)  ve Dünya Ergoterapi Federasyonu’nun (World Federation of Occupational Therapists-WFOT) standartları göz önünde bulundurulmuştur.

Lisans programının akreditasyon çalışmalarına 2009 yılında başlanmış ve eğitim programı Dünya Ergoterapi Federasyonu tarafından 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde onaylanmıştır. 1996 yılından beri ENOTHE ve 2012 yılından beri WFOT üyeliği devam etmektedir.

Ergoterapi lisans programının amacı,

Amaç 1. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü mezunları engelli, yaşlı, tüm dezavantajlı bireylerin aktivitelere katılım yoluyla bağımsızlıklarını, yaşam kalitelerini ve toplumsal katılımlarını kazandırmak amacıyla lisans eğitim süresince bilgi, beceri, deneyim ve farkındalık kazanırlar. Mezunlar hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, palyatif bakım merkezleri, huzurevleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri gibi kurumsal sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplum ruh sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, belediyeler, okullar, iş yerleri gibi toplum temelli sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde, veya üniversitelerde çeşitli alanlarda istihdam edilebileceklerdir veya kendi kurumunda girişimci olarak çalışabileceklerdir. Sağlıklı kişilerde ruh sağlığı ve kas iskelet sistemi bozukluklarını önlemek üzere koruyucu yaklaşımlar uygulayarak fabrikalar, iş yerleri, okullar vb. alanlarda çalışabilmeleri amacıyla eğitim alırlar.

Amaç 2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü mezunları, program kapsamında aldıkları eğitime ilave olarak yaşam boyu eğitim becerisi kazanırlar. Çeşitli alanlarda lisansüstü çalışmaları, kongre, çalıştay veya konferanslara katılım, veya farklı alanlarda alınan eğitim sertifikaları yolu ile mesleki gelişimlerine süreklilik kazandırırlar.

Amaç 3. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü mezunları aldıkları geniş kapsamlı eğitim ile her yaştan farklı kültürlerden ve farklı dezavantajlı birey ve gruplarla Türkiye'deki ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Bu amaçla eğitim programı uluslararası mesleki kuruluşlarla kurulan bağlantılarla sürekli geliştirilmek, ölçülebilir olmak, onaylatmak ve alınan onayların sürekliliğini sağlamak üzere düzenlenir.

Ergoterapi Bölümü aynı zamanda 1996 yılından beri yüksek lisans ve doktora düzeyinde Ergoterapi lisansüstü eğitimleri de vermektedir.

Ergoterapi Bölümüne giriş için lise eğitimini tamamladıktan sonra Ulusal LYS ( lisans yerleştirme) sınavında MF 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Dört yıllık süren lisans eğitimi boyunca toplamda 240 AKTS' lik ders kredilerini tamamlamak gereklidir.

Bölüm öğrencileri, duyu bütünleme, onkolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, psikiyatride ergoterapi, toplum ruh sağlığı, sürücü rehabilitasyonu, ev rehabilitasyonu, halk sağlığı uygulamaları, okullarda ergoterapi, ergonomi, bel ve boyun sağlığı, sanal gerçeklik vb eğitim, araştırma ve uygulama üniteleri ile drama, müzik, animasyon, dans ve hareket tedavisi atölye ve farklı saha çalışmalarında aldıkları teorik eğitimi  2. ve 3. sınıf yaz stajında ve son sınıf stajında pratik etme imkânı bulmaktadırlar.

Öğrenciler almış oldukları  kapsamlı eğitim ile ilgili mesleki uygulamalarını görevli öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirmektedir. Bölümün programlarında yüksek lisans ve doktora programlarını sürdüren öğrenciler de tüm laboratuvar olanaklarından yararlanabilmekte, araştırma ve projelerde görev almaktadırlar.

Ergoterapi Bölümü önderliğinde pek çok ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer ve kurs  katılımı gerçekleştirilmiş,  araştırma projeleri yapılmış, kitaplar ve araştırma makaleleri yayınlanmıştır. Ergoterapi alanında en önemli bilimsel etkinliklerden biri olan Avrupa Ergoterapi Yüksek öğrenim Ağı ( ENOTHE -European Network of Occupational Therapy in Higher Education) toplantısının 2006 yılı organizasyonu Ergoterapi Bölümü öğretim elemanları tarafından Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.