Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Onkolojik Rehabilitasyon

Çeşitli nedenlerden oluşan ve kanser teşhisi alan erişkin ve çocuk hastaların tedavi edildiği servislerde hastaların takibi yapılmaktadır. Kanser kronik, ilerleyici bir hastalık olduğundan kişilerin hastalık süresince karşılaştıkları semptomlar kişinin hayatını, alışkanlıklarını ve de rollerini yakından etkilemektedir. Ergoterapi uygulamaları kişinin günlük yaşantısını ve bunu etkileyen çevresel faktörleri de mutlaka gözününde bulundurarak kişi merkezli yaklaşımları içerir.

Ünitemizde takip edilen hastalar yaş, cinsiyet, ilgi, ihtiyaç ve becerileri göz önünde bulundurularak değerlendirilip, kanser hastalığının da semptomlarına yönelik tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Bu tür hastalarda yorgunluk, ağrı, halsizlik, isteksizlik ve stres gibi sık karşılaşılan semptomlarla başa çıkma ve günlük yaşam aktivitelerine aktif katılımlarının sağlanması ile kişilerin rutin hayatlarına devam etmeleri yönünde desteklenmektedir.

Erişkin ve çocuk hasta gruplarında müdahale öncesi uygulananacak çeşitli test ve materyallerimiz mevcut olup, bunlar uygulandıktan sonra kişiye isteği ve ihtiyacına yönelik müdahale yapılmaktadır.

Kognitif rehabilitasyon, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, akademik beceri eğitimi, duyu eğitimi , eklem ve enerji koruma teknikleri, ağrı – yorgunluk ve stresle başa çıkma yöntemlerinin eğitimi ergoterapinin uygulama örnekleri arasında sıralanabilir.