UNI101 Dersi Kapsamında 1. Sınıf Öğrencilerimiz ile Tanışma Etkinliği Düzenlendi
Bölümümüz öğretim elemanları, yeni 1. sınıf öğrencilerimiz ile bir araya geldiler.
Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Mezunlarımız
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SEMPOZYUMU
PROJELERLE TÜSEB Semineri 31 Mart 2022 13.30'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
2021-2022 Dönemi Güz Dönemi, Yüz Yüze Eğitim ile Başlıyor...
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü
Biten Projeler

1.         İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile yaptığı protokol gereği İş ve Uğraşı Tedavisi Ünitesinin “Mesleki Rehabilitasyon” projesi, 1993, Ankara.

2.         Eczacıbaşı Holding ile yapılan “Özürlüler İçin Lavabo ve Klozet Projesi”, 1995, Ankara.

3.         Özürlü Kişilerde Çalışma Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, no: 0001401001, 2000, Ankara.

4.         “Mental Retarde Çocuklarda Snozelen ile Duyu Eğitimi Ortamının Etkileri” Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 0202 401 003, 2003, Ankara.

5.         “A European Perspective on social inclusion of street children.” Project no: 28991-IC-1-2002-1-NL, Socrates/Erasmus International Programme, Intensive Project, 2006.

6.         “A European Perspective on social inclusion of persons through employment” Project no: 28991-IC-1-2007-1-NL, Socrates/Erasmus International Programme, Intensive Project,2007.

7.         “Geriatrik Hastalar İçin Evde Bakım Modeli ve Ekip Eğitimi” DPT projesi, Proje no: 2007 K 120 950,   2007, Ankara.

8.         “İki Farklı İlçede Toplum Temelli Rehabilitasyon” Tübitak Projesi, Proje no: 107K 247, 2007, Ankara.

9.         “Yaşlı Bakımında Sürekli Kurumsal Gelişim”  DPT Projesi, Proje no: 2007 K 120 940,  2007, Ankara

10.       “Üst ekstremite kırıklarında iki farklı tedavi yaklaşımının fiziksel bozukluk ve aktivite düzeyine etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 0701401003, 2007, Ankara.

11.       “English for Spesific Purposes: Therapeutic Professions” ERASMUS Project, no: 134113-IC-1-2007

12.       “A European Perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly” Project no: 28991-IC-1-2007-1-NL, Socrates/Erasmus International Lifelong Learning Programme, Intensive Project,2009.

13.       “Changing  towards a critical and innovative health professional – Showing leadership towards integral care” , Paul Beenen, Erasmus Intensive Program, 2011. 

14.       “Önkol, el bileği ve el kırıklarında 2 farklı tedavi yaklaşımının fiziksel bozukluk ve aktivite düzeyine etkisi” Prof. Dr. Tülin Düger, Hacettepe Üniversitesi kapsamlı/destek/alt yapı projesi,  2008-2010.

15.  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığınca kabul edilmiş olan operasyon teklifi:
“Engelli Bireylerde Sosyal ve Öz Yönetim Becerileri Eğitimi ile İstihdamın Artırılması”
(Increasing the Employability of Disabled People through Social and Self-Management Skills Training)

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi