Mezun Oluyorum 2023
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Duyusal İşlemleme Bozuklukları Ünitesi

 

Duyu bütünlüğü; bireyin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal uyarıları etkili bir şekilde kullanabilmesi için gerçekleştirdiği nörolojik bir organizasyon sürecidir. Bu süreç duyusal bilgilerin alınması, organize edilmesi, algılanması ve sonucunda adaptif cevap oluşturulmasına yardımcı olarak bireyin günlük yaşam aktivitelerine katılımında önemli bir rol oynar. Duyu reseptörleri aracılığı ile alınan duyusal girdilerin işlemlenmesi süreçlerinde yaşanan zorluklar duyusal işlemleme bozukluğu olarak tanımlanır.

 

Duyusal İşlemlenme Bozuklukları Ünitesi bebek, çocuk, ergen, erişkin ve yaşlı bireylere yönelik duyu-algı ve motor becerilerin geliştirilebilmesi amacı ile başta ergoterapi öğrencilerine yönelik mesleki uygulamalar kapsamında ergoterapi hizmeti vermek, duyu, algı ve motor becerilere yönelik değerlendirme,   müdahale, izlem ve eğitim (aile/bakım veren/öğretmen vb.) konularında blimsel araştırmalar, projeler ve  toplumsal sorumluluk çalışmaları yapmak üzere Prof. Dr. Hülya Kayıhan önderliğinde 2013 yılında Ergoterapi Bölüm Binası 2. katta hizmet vermeye başlamıştır. Ünitemiz bünyesinde çoklu duyusal çevre sunan Snoezelen- Odası da mevcuttur.

Ünitemizde duyusal işlemleme bozukluğu yaşayan erişkinler ve  normal gelişim gösteren çocukların yanısıra otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel gerilik, konuşma ve dil bozuklukları, tik bozuklukları, beslenme ve yutma  bozuklukları, nörogenetik sendromlar (Down sendromu, Williams sendromu, Rett sendromu, Frajel-X sendromu, West sendromu, Cat Cry sendromu, vb.), serebral palsi başta olmak üzere tüm özel gereksinimli çocuklara hizmet verilmektedir. Ünitemize başvuran duyusal işlemleme bozukluğu yaşayan çocuk ve erişkinler standardize değerlendirme testleri ve klinik gözlemler ile değerlendirilmektedir. Elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre bireye özel olarak hazırlanan duyusal işlemleme müdahale yaklaşımları danışanlara haftalık seanslarla uygulanmakta ve/veya danışanlar ev programı verilerek belirli aralıklarla takip edilmektedirler.

Ünitemize Ankara ilinde ve birçok farklı şehirde yer alan hastanelerden, rehberlik araştırma ve özel eğitim/rehabilitasyon merkezlerinden uzman yönlendirmesi ile şahsen başvuru yapılabilmektedir. Ünitemizde değerlendirme/danışmanlık randevuları 0312 305 25 60/61 numaralı telefonlardan verilmektedir.

Akademik Personel:

Prof. Dr. Hülya KAYIHAN (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Meral HURİ

Dr. Erg. Sinem KARS

 

 

Ekip — Gülümser Akademi

 

Prof. Dr. Hülya KAYIHAN

Kurucumuz (Emekli)

 

 

 

 

 Dr. Erg. Sinem KARS

 

Prof. Dr. Meral HURİ