Mezun Oluyorum 2023
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Ruh Sağlığında Ergoterapi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde (Bölüm 44) ruhsal bozuklukları olan hastalara ergoterapi hizmeti sunmaktadır. Yataklı servis ekibi ile birlikte depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunlar gibi çeşitli tanılara sahip bireylere ergoterapi değerlendirme ve müdahale çalışmaları yürütülmektedir.

TRSM ÜNİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve duygudurum bozukluklarını içeren ağır kronik ruhsal bozukluğa sahip bireylere toplum temelli hizmet modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, gerektiğinde yaşadıkları ortamda takip ve tedavilerinin yapılması için, Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlardır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde psikiyatrist, ergoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ve hemşirenin yer aldığı interdisipliner bir ekip çalışması yürütülmektedir. Bölümümüz, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ruhsal bozukluğa sahip bireylere yönelik psikososyal rehabilitasyon uygulamaları kapsamında, ergoterapi müdahaleleri ile ekibin bir parçası olarak yer almaktadır.

Ruh sağlığında ergoterapi müdahale yaklaşımları;

  • stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve gevşeme tekniklerinin öğretilmesi,
  • duyu bütünlüğü müdahaleleri,
  • muhakeme, düşünme, hatırlama, karar verme, problem çözme gibi becerilerin bilişsel rehabilitasyon ile geliştirilmesi,
  • para idaresi ulaşım, alışveriş ya da yemek hazırlama gibi günlük yaşam aktivitelerinin geliştirilmesi,
  • zaman yönetimi ve aktivite planlama eğitimi,
  • grup aktiviteleri ile sosyal, iletişimsel becerilerin geliştirilmesi,
  • birey, ailesi, bakım vereni ya da ilgili diğer kişilerin eğitimi,
  • ilgi alanlarının keşfedilmesi ve serbest zaman aktivitelerinin geliştirilmesi için cesaretlendirme,
  • yaratıcı aktiviteler ile benlik kavramının geliştirilmesi (yeterlik, kendine güven)
  • toplumsal katılımın geliştirilmesi ve mesleki rehabilitasyonu içermektedir.