UNI101 Dersi Kapsamında 1. Sınıf Öğrencilerimiz ile Tanışma Etkinliği Düzenlendi
Bölümümüz öğretim elemanları, yeni 1. sınıf öğrencilerimiz ile bir araya geldiler.
Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Mezunlarımız
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SEMPOZYUMU
PROJELERLE TÜSEB Semineri 31 Mart 2022 13.30'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
2021-2022 Dönemi Güz Dönemi, Yüz Yüze Eğitim ile Başlıyor...
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü
Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi

Az görme, refraktif ve cerrahi müdahalelere rağmen düzeltilemeyen görme bozukluklarından kaynaklanan, günlük yaşama katılımı olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Görme bozuklukları çocuklarda duyusal, motor, bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimini etkileyebilirken, çocukların kendine bakım, oyun ve akademik aktivitelere katılımlarında da zorluklara neden olabilmektedir. Az görmeye sahip yetişkin ve yaşlı bireyler ise çalışma hayatında, sosyal rollere bağlı sorumlulukları yerine getirmede, ev içi ve ev dışı hareketlilikte zorluklar yaşayabilmektedirler.

Ünitemizde herediter retinal distrofiler, retinitis pigmentosa, prematüre retinopatisi, albinizm, kortikal görme bozuklukları, serebral palsi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, katarakt, glokom ve diyabetik retinopati gibi az görmeye neden olan durumlarda birey merkezli ve aktivite temelli ergoterapi ve rehabilitasyon müdahaleleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Müdahale programlarında; bebeklikten yaşlılığa kadar bireyin sahip olduğu geride kalan görme düzeyini günlük yaşam, üretkenlik ve serbest zaman aktivitelerinde fonksiyonel olarak kullanma becerisini artırmak amacıyla aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Aile eğitimi
  • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırma eğitimi
  • Ev, okul ve iş yerinde üretkenliği artırma stratejileri
  • Görsel algılamayı geliştirme çalışmaları
  • Odaklama, obje takibi ve el-göz koordinasyonunu artırma eğitimi
  • Optik (teleskopik gözlükler, büyüteçler) ve optik olmayan (CCTV, özel yazı yazma ve okuma araçları, günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcılar, bilgisayar programları) az gören yardımcılarını kullanma eğitimi
  • Uygun aydınlatma ve kontrast ile fiziksel çevrenin düzenlenmesi
  • Emniyetli mobilite becerileri eğitimi
  • Telesağlık uygulamaları