Mezun Oluyorum 2023
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi

Az görme, refraktif ve cerrahi müdahalelere rağmen düzeltilemeyen görme bozukluklarından kaynaklanan, günlük yaşama katılımı olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Görme bozuklukları çocuklarda duyusal, motor, bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimini etkileyebilirken, çocukların kendine bakım, oyun ve akademik aktivitelere katılımlarında da zorluklara neden olabilmektedir. Az görmeye sahip yetişkin ve yaşlı bireyler ise çalışma hayatında, sosyal rollere bağlı sorumlulukları yerine getirmede, ev içi ve ev dışı hareketlilikte zorluklar yaşayabilmektedirler.

Ünitemizde herediter retinal distrofiler, retinitis pigmentosa, prematüre retinopatisi, albinizm, kortikal görme bozuklukları, serebral palsi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, katarakt, glokom ve diyabetik retinopati gibi az görmeye neden olan durumlarda birey merkezli ve aktivite temelli ergoterapi ve rehabilitasyon müdahaleleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Müdahale programlarında; bebeklikten yaşlılığa kadar bireyin sahip olduğu geride kalan görme düzeyini günlük yaşam, üretkenlik ve serbest zaman aktivitelerinde fonksiyonel olarak kullanma becerisini artırmak amacıyla aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Aile eğitimi
  • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırma eğitimi
  • Ev, okul ve iş yerinde üretkenliği artırma stratejileri
  • Görsel algılamayı geliştirme çalışmaları
  • Odaklama, obje takibi ve el-göz koordinasyonunu artırma eğitimi
  • Optik (teleskopik gözlükler, büyüteçler) ve optik olmayan (CCTV, özel yazı yazma ve okuma araçları, günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcılar, bilgisayar programları) az gören yardımcılarını kullanma eğitimi
  • Uygun aydınlatma ve kontrast ile fiziksel çevrenin düzenlenmesi
  • Emniyetli mobilite becerileri eğitimi
  • Telesağlık uygulamaları