Mezun Oluyorum 2023
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Dış Staj Yapacak Stajyerler için Bilgiler

Bölümümüz, 2022-23 Yaz Dönemi'nden itibaren Dış Stajların, zorunlu staj olarak kabul edilmesi için öğrencilerimizden başvuru almaya başlayacaktır.


Bu kapsamda, öğrencilerimizin aşağıda ayrıntıları verilen süreci takip etmeleri gerekmektedir.

Bölümümüze başvuru yapmadan önce öğrencinin, SKS web sitesi Öğrenci>Stajyer Öğrenci sayfasında bulunan EK-3'deki sözleşmeyi 3 nüsha olarak doldurup, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Dekanlığı'na ve staj yapmayı istediği kuruma imzalatması gerekmektedir. 3 adet EK-3 sözleşmesinin 1 nüshası öğrencide, 1 nüshası staj yapacağı kurumda kalacak, öğrenci 3. nüsha ile bölümümüze dış staj başvurusunda bulunabilecektir.

Öğrencinin bölümümüze yapacağı dış staj başvurusu için hazırlayacağı dilekçede, SKS web sitesi Öğrenci>Stajyer Öğrenci sayfasında bulunan EK-2 belgesinde istenen tüm bilgiler yer almalıdır. EK-2 belgesinde istenen bilgilerin tamamını dilekçesinde belirten öğrencilerin, EK-2 belgesini doldurarak dilekçelerine eklemelerine gerek yoktur. Dilekçe hazırlandıktan sonra, yukarıda bahsi geçen EK-3 sözleşmesinin ıslak imzalı bir nüshası ve EK-4 ya da EK-5 belgelerinden öğrenci için uygun olan belge dilekçeye eklenmelidir.

Bunlara ek olarak, dış stajlarını devlet hastanelerinde yapacak öğrencilerden, Hastane tarafından Zorunlu Staj İzin Yazısı istenebilmektedir. Bu durumda Zorunlu Staj Formu'nu doldurup, Bölümümüz başkan ya da başkan yardımcılarına imzalatmanız ve Hastane yönetimine teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Başvurular, stajın başlayacağı günden 1 ay önce bölümümüz öğrenci işlerine yapılabilecektir.

 

DIŞ STAJ YAPILABİLECEK YERLER

Yalnızca yanında staj yapabileceğiniz ergoterapist bulunan;
1) Devlet hastaneleri
2) Özel hastaneler
3) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
niteliğindeki kurumlardaki staj başvurularınız kabul edilecektir.

Bu kurumlar dışında kalan ve MEB ya da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan kurumlar kabul edilmeyecektir.

Bu kurumlar dışında kalan ancak MEB ya da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan kurumlar için doğrudan bölümümüz ile iletişime geçerek bilgi alınız.