Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Stajlar

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri ilgili ön koşulları sağlamaları koşulu ile bölümümüz uygulama ve araştırma ünitelerinde mesleki uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. 

 

Mesleki uygulamalar  II. sınıfta zorunlu ERG 226 Mesleki Uygulama, III. sınıf zorunlu ERG 326 Mesleki Uygulama ile son sınıfta yapılan ERG 421 Mesleki Uygulama I, ERG 422 Mesleki Uygulama II, ERG 423 Mesleki Uygulama III, ERG 424 Mesleki Uygulama IV zorunlu dersleri ile ERG 425–426 Kodlu seçmeli Mesleki Uygulama VVI derslerinden oluşur

 

ERG 226 Mesleki Uygulama dersi lisans eğitiminin 2. yılının sonundaki yaz döneminde 160 saat ve ERG 326 Mesleki Uygulama dersi ise lisans eğitiminin 3. yılının sonundaki yaz döneminde 160 saat olmak üzere toplam 4 hafta süre ile yapılır. Dördüncü yılda ise öğrenciler bahar ve güz döneminde içerisinde Mesleki Uygulama derslerine devam edeceklerdir. 

 

Gönüllü Staj

Bölüm içi ya da dışı zorunlu stajına ek olarak, bölümümüzde gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin yazacakları dilekçe ile öğrenci işlerine başvurması gereklidir. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, bölümümüzde gönüllü staj yapabileceklerdir. Gönüllü staja kabul edilen öğrencilerin, "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ"nde belirtilen tüm staj kurallarına uyması gerekmektedir. Bu kapsamda gönüllü staj yapan stajyerler; devamlılık, giyim-kuşam ve benzeri diğer staj kurallarından, zorunlu staj yapan öğrencilerle aynı şekilde sorumlu olacaklardır. Söz konusu kurallara uyum göstermeyen öğrencilerin gönüllü staj uygulaması ünite amiri tarafından kesilebilecektir.

 

Öğrencilerimizin mesleki uygulama derslerine katılabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir. 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Mesleki Uygulama Dersleri Önkoşulları

ERG 226 – İkinci Sınıf Mesleki Uygulama

ERG 326 - Üçüncü Sınıf Mesleki Uygulama

ERG 421-426

Dördüncü Sınıf

  • ERG 109 Ergoterapi Teorileri
  • ERG 201 Performans Alanları-Duyu-Motor
  • ERG 220 Performans Alanları- Psikososyal
  • ERG 205 Performans Alanları- Kognitif
  • ERG 204 Günlük Yaşam Aktiviteleri
  • ERG 226
  • ERG 305 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
  • Bütün zorunlu dersleri
  • Mesleki uygulama derslerini